Søyler
Her kan du se noen eksempler på søyleutforminger og dørportaler. Enten det er et stavlaftbygg eller overbygd inngangsparti for et laftebygg. Hver enkelt søyle blir håndlagd etter kundens ønske og behov.

Skjelstad Håndlaft og Kunst | Langset N-2092 Minnesund | Organisasjonsnummer: NO 984 344 279 MVA Telefon: 412 66 147 | E-post: info@skjelstadlaft.no