Restaurering
I vår laftehall produseres hytter, stabbur og aneks, mens uteområdet blir benyttet som mottak for restaurering av gamle bygg.


Skjelstad Håndlaft og Kunst | Langset N-2092 Minnesund | Organisasjonsnummer: NO 984 344 279 MVA Telefon: 412 66 147 | E-post: info@skjelstadlaft.no